Компанията
Пиреос Лизинг България ЕАД е създадено в началото на 2005 година и е 100% собственост на Банка Пиреос Гърция.Оперативната дейност се осъществява, както чрез Пиреос Лизинг България ЕАД, така и чрез Пиреос Авто Лизинг България ЕАД . От 2006г. дружеството е член на Българската Асоциация за Лизинг (БАЛ), с което допълнително допринася за развитието и подобряването на нормативните уредби и инвестиционния климат в страната.
Kъм края на 2008г. Пирeос Лизинг България и Пиреос Авто Лизинг България са финансирали лизингови сделки в размер на 266,7 млн. евро., което им отрежда пазарен дял от 5,04% и нарежда дружеството сред 5-те водещи лизингови компании, работещи на българския пазар.
От 2 юли 2012година, Пиреос Бест Лизинг България ЕАД и Пиреос Авто Лизинг ЕАД се вляха в Пиреос Лизинг Бъглария АД.
Пиреос Лизинг България АД предлага лизингово финансиране на дълготрайни материални активи, както следва:

  • Леки, лекотоварни, товарни, пътнически и специализирани автомобили и превозни средства;
  • Производствени линии, машини, съоръжения и оборудване на хранително-вкусовата, пакетиращата, бутилиращата, печатарската, дърво и металообработващите и други промишлености;
  • Строителна и пътностроителна техника и оборудване;
  • Медицинско и стоматологично оборудване;
  • Лизинг на недвижими имоти.
Лизингово финансиране се отпуска както за фабрично нови лизингови активи, така и за употребявани.
Като независима лизингова компания Пиреос Лизинг България АД дава на клиентите си възможността сами да изберат лизинговия обект със съответните технически параметри, както и да проведе всички преговори с доставчика, който ще го достави.
Пиреос Лизинг България АД се стреми да отговори на нарастващите нужди на клиентите си, като увеличава гамата на предлаганите лизингови продукти като: пълен оперативен лизинг на автомобили, стоково финансиране на доставчици, обратен лизинг.
Клиенти на дружеството са както едни от най-големите компании, опериращи на българския пазар, така и значителен брой малки и средни предприятия.Финансиране се предлага и за физически лица, основно за покупка на леки автомобили.

Пиреос Лизинг България АД предоставя на своите клиенти финансиране под формата на финансов лизинг в EUR. Погасяването на задълженията по лизинговите договори е с анюитетни месечни лизингови вноски, но може да се приложат и специфични погасително планове (сезонни погасителни вноски, погасителни планове с гратисен период и др.) по желание на клиентите.

Информация за услугите на компанията може да намерите чрез директен контакт на посочените адреси и телефони, чрез клоновата мрежа на Банка Пиреос България в цялата страна и чрез доставчиците на автомобили и машини, с които Пиреос Лизинг има установено сътрудничество.