02.03.2016
Търг за продажба на леки товарни автомобили

Пиреос Лизинг България АД

Обявява


Търг с тайно наддаване за продажба на леки и товарни автомобили, собственост на Пиреос Лизинг България АД.  

 
Списък с леките автомобили може да видите тук.  


Списък с товарните автомобили може да видите тук.   


Търгът ще се проведе на 23 Февруари 2016 г. (Вторник) в сградата на Централно управление на Пиреос Лизинг България АД, в гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 127А, от 11:00 часа.
Тръжна документация за участие в търга може да се изтегли от тук.

Заявленията за участие ще се приемат в запечатан, непрозрачен плик, от 08.02.2016 г. до 22 Февруари 2015 г, до 16:00 часа, в отдел „Деловодство“, на ет. 5 в сградата на Централно управление на „Пиреос Лизинг България” АД.

С подаването на заявление за участие всички участници в Търга безусловно приемат и се съгласяват с Правилата на Търга.

Всички превозни средства и адресите на локация може да видите в списъка за леки и товарни автомобили.

При необходимост от повече информация, възникнали въпроси и коментари свържете се с нас на:

Тел: 02 492 08 63; 02 492 08 39; 02 492 08 56
Email: info@piraeusleasing.bg
София 1784,  Бул. "Цариградско шосе" 127 А 

* Пиреос Лизинг България АД носи отговорност за предоставяне на достъп и ключ до автомобилите.
** Пиреос Лизинг България АД не носи отговорност за стартиране на мотора и наличие на течности и горива в системата.


•    Тръжна документация за участие в търга
•    Правилата  на Търга
•    Списък Леки Автомобили
•    Списък Товарни Автомобили