Общи Условия

Условия за ползване на уеб сайта www.piraeusleasing.bg


Обезпечаване на информацията

Пиреос Лизинг България АД полага всички разумни усилия да предоставя надеждна, актуална, пълна и адекватна информацията на страниците на сайта. Въпреки това е възможно някои от публикуваните данни междувременно да са претърпели промяна. В тази връзка, Пиреос Лизинг България АД не декларира и не дава гаранция, за верността, пълнотата или безпроблемния достъп до информацията публикувана на този Уеб-сайт или за използваните източници на информация.
Пиреос Лизинг България АД си запазва правото да променя, премества и изменя изцяло или частично предоставената информация или да добавя нова.
Уеб-сайтът на Пиреос Лизинг България АД има само информационна цел. Пиреос Лизинг България АД не използва страниците си в Интернет за предоставяне на консултации за инвестиране или препоръки към вас или към други лица, както и за привличане на клиенти от страна на Лизинговото дружество, за закупуване или продажба на финансови продукти или сключване на каквато и да било сделка.


Линкове от сайта към трети партньори

Уеб-сайтът на Пиреос Лизинг България АД предоставя възможност на потребителите да посетят специализирани сайтове на трети лица, партньори на Лизинговото дружество, чрез линкове, хиперлинкове и банери от www.piraeusleasing.bg. Пиреос Лизинг България АД не може да гарантира правилното функциониране на тези линкове и по никакъв повод не носи отговорност за истинността, пълнотата, актуалността на информацията на страниците, към които настоящият сайт препраща.Интелектуална собственост

Използването на този Уеб-сайт изисква пълно и открито приемане на установените условия за ползването му. Цялото съдържание на уебсайта на Пиреос Лизинг България АД (програми, информационни материали, от всякакъв вид, данни, софтуер, графики, лога, снимки и др.) е собственост на Пиреос Лизинг България АД и е предмет на авторско право със всички запазени права. Отделни страници или части на този сайт могат да бъдат зареждани или копирани, единствено при условие, че не бъдат премахвани бележките за авторско право или други такива права, свързани със собствеността. Зареждането или копирането по друг начин не дава право на собственост върху която и да е част или материал. Никаква част от съдържанието на Уеб-сайта на Пиреос Лизинг България АД не може да бъде възпроизвеждана изцяло или на части, предавана по електронен или друг път, изменяна, свързвана или използвана за каквато и да било публична или търговска цел без предварително писмено разрешение на Пиреос Лизинг България АД.


Защита на Уеб-сайт

Въпреки, че Пиреос Лизинг България АД използва едни от най-модерните защити срещу вирусни атаки се грижи да осигури на потребителите най-безопасната среда, не можем да гарантираме, че сайтът ще функционира без прекъсване и свободен от грешки или вируси, и не можем законово да защитим загубени данни на потребители или трети лица при ползване на сайта. Единствено потребителят на сайта е отговорен за защита на собствената си система от вирусни атаки.


Конфиденциалност

Управлението и опазването на личните данни на потребителите на Уеб-сайта са обект на защита от действащото законодателство. Пиреос Лизинг България АД полага всички усилия за опазване неприкосновеността на личните данни, които може да станат известни в случаите в които потребителите попълват и предоставят лична информация в сайта.